Öka engagemanget och vi-känslan på jobbet

Visste du att endast 2 av 10 är engagerade på sin arbetsplats?

5 av 10 överväger att byta jobb.

Det visar Gallups rapport State of the Global Workplace.

Så här kan du göra för att behålla dina medarbetare och öka engagemanget.

Alla chefer drömmer om att ha engagerade och motiverade medarbetare i sitt team. Medarbetare som gör det där ”lilla extra” och som bidrar till att skapa en positiv kultur på jobbet. Enligt HR-techföretaget Simployer har organisationer med högt engagemang hela 33% högre produktivitet (omsättning/anställd).

Synonymt med högt engagemang är också hög kundnöjdhet och låg sjukfrånvaro.

Trots det är engagemanget på svenska arbetsplatser lågt.

Och många överväger att byta jobb.

Hur ska man göra för att öka engagemanget?

I Gallups rapport går även att läsa att 4 av 10 medarbetare upplever hög stress – varje dag.

Med bakgrund av den ökade psykiska ohälsan i samhället, så är det här inte överraskande. Istället är det en tydlig signal om att börja engagemansarbetet med den fysiska och psykiska hälsan. För om vi inte mår bra så kan vi inte vara motiverade och engagerade.

Att göra det där ”lilla extra” blir otänkbart.

Forskningen* kring engagemang och motivation pekar på ett antal grundläggande faktorer som skapar förutsättningar för högt engagemang.

 • Att arbetet är meningsfullt (syfte).
 • Att man har tillit och stöd internt (ledarskap, samarbetsklimat, psykologisk trygghet, inkluderade arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, lön med mera).
 • Att man har de fysiska och psykiska förutsättningarna.

För dig som är HR-chef eller vd är viktigt att komma ihåg att det är genom ledarskapet som engagemanget möjliggörs. Och att allting börjar med den fysiska och psykiska hälsan.


Så här kan du som chef öka hälsan i ditt team

1. Ta reda på hur dina medarbetare mår

 • Analysera hälsofrågorna i er medarbetarundersökning.
 • Gör en hälsoscreening och få ett nuläge på organisationen.

2. Arrangera gemensamma hälsoaktiviteter + skräddarsy individuella upplägg = 💚

 • Inkluderande och roliga hälsoevent stärker både engagemanget i gruppen och varje individs eget ansvar
 • Kombinera de sociala hälsoeventen med individuella hälsoupplägg för varje medarbetare. One size does not fit all. 

Läs mer om våra event och föreläsare!

3. Se över er arbetsmiljö

 • Har ni en inkluderade kultur med psykologisk trygghet?
 • Hur är samarbetsförmågan i teamet?
 • Vilka faktorer skapar stress?
 • Finns det en medvetenhet kring hälsosam kost?
 • På vilket sätt uppmuntrar och möjliggör ni fysisk aktivitet?

Mät eNPS

För att få en indikation på hur medarbetarengagemanget är på ert företag eller inom ert team, så kan det vara en god idé att mäta ert eNPS, Employee Net Promoter Score. ENPS är inget exakt mått på engagemang, snarare lojalitet. Men ofta går dessa två hand i hand.

Norion Bank (f d Collector Bank) gjorde eNPS-mätningar före, under och efter sin förändringsresa.

Läs mer om Norion Bank här. 

Vill du veta hur eNPS funkar? – Läs mer här!


Källor: *Bersin by Deloitte, William Kahn, Fredrik Hertzberg.
Här hittar ni Gallups State of the Global Workplace: 2023 Report
Här går att läsa mer om Bersin by Deloittes studier om medarbetarengagemang.


Vad är eNPS?

Vill du veta hur lojala dina medarbetare är?
Då ska du mäta ert eNPS.

Så här funkar det.

NPS betyder Net Promoter Score och är ett mått på hur lojala dina kunder är. Om du som arbetsgivare vill veta hur lojala dina medarbetare är, och därmed får en indikation på stolthet och engagemang, så ska du göra en eNPS-mätning, Employee Net Promoter Score.

I en eNPS-mätning får medarbetarna svara på frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?”. Medarbetarna anger svaret på en skala från 0-10, där 0 är lägst score och 10 är högsta score.

De som svarar 0-6 anses vara ”Detractors”. De som svarar 7-8 är ”Passives” och de som anger 9-10 är ”Promoters”.

Som namnet antyder så är det alltså ”niorna” och ”tiorna” som är företagets starkaste amabassadörer.

Så här räknas resultatet ut

Företagets score, eNPS, räknas ut genom att ta den procentuella andelen ”Promoters” minus ”Detractors”.

I exemplet nedan har ett företag fått in 250 svar.

 • 61% är Promoters.
 • 17% är Passives.
 • 11% är Detractors.

Företagets eNPS = 50 (Riktigt bra jobbat!).

Resultatet kan variera från -100 till 100. Om ni hamnar under noll så betyder det att ni har fler ”dectrators” än ”promoters”. Har ni ett resultat över noll så har ni fler ”promoters”

Vad är ett bra resultat?

Över noll anses vara ett bra resultat. Det viktigaste är dock att agera på resultatet och att göra återkommande mätningar.


Vill du veta hur du som chef kan öka ert eNPS?

Här kan du läsa mer om hur engagemang, stolthet och hälsa hänger ihop med högt eNPS.


Klarar er digitala arbetsmiljö av att bli granskad?

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö utan risk för ohälsa. Som arbetsgivare är det här ditt ansvarsområde.

Men hur står det till med er digitala arbetsmiljö? 

Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på i en omfattande granskning.

”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. Så heter Arbetsmiljöverkets tre år långa hälsokampanj.

Syftet är att öka medvetenheten om vilka utmaningar och risker som den digitala tekniken har på vår arbetsmiljö. Projektet syftar också till att klarlägga hur man ska hantera riskerna på ett hälsosamt sätt.

– Det finns många, både gamla och nya, risker med digitala arbetssätt. Balansen mellan krav och resurser är fortsatt lika viktig. Vi vet att för hög arbetsbelastning leder till stress och ohälsa. Det visar både vår och Försäkringskassans statistik.

Det säger Malin Cato, Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och den som leder inspektionsinsatsen. 

– Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet, säger hon.

Läs mer om granskningen här.

Är du chef och vill säkerställa dina medarbetares hälsa?

Då har du troligen en egen uppfattning om hur era digitala arbetssätt påverkar er arbetsmiljö och hälsan på företaget.

Verkar ni inom reklam-, finans-, försäkrings- eller förlagsbranschen så kanske du redan blivit kontaktad av Arbetsmiljöverket för en inspektion.

– Många företag och organisationer har inte alla delar på plats när det gäller att arbeta förebyggande kring hälsa och ohälsosamma arbetsmiljöer. Det sker insatser men det handlar sällan om något långvarigt. Vi på IMR har sedan starten verkat för att skapa hälsa i det längre perspektivet med insatser som faktiskt gör skillnad över tid. Det är varken komplicerat eller dyrt. Men det blir det om man inte agerar och arbetar proaktivt med hälsofrågorna, säger Charlotte Berg, vd på IMR.

Charlotte Berg, vd på IMR, uppmanar företag att ta ett grepp om sitt systematiska hälsoarbete.

På IMR arbetar vi preventivt med allt som är kopplat till ökad hälsa och hållbara medarbetare.

Med oss som hälsopartner får ni som organisation ett systematiskt hälsoarbete med en skräddarsydd hälsoplan för varje enskild medarbetare.

Vi mäter, kartlägger och tar actions på:

 • Stress
 • Smärta
 • Arbetsförmåga
 • Allmänt hälsotillstånd (fysiskt och mentalt)
 • Fysisk aktivitet
Mejla oss så hjälper vi er att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket.

3 chefer om varför de satsar på hälsan

Kostnadsfria guide – ladda ner och läs direkt.

Ladda ner guiden

Aktuell forskning: 4000 steg om dagen minskar risken att dö i förtid

FORSKNING 10 000 steg om dagen har länge varit ett riktmärke för en hälsosam livsstil. Nu visar en ny studie att hälsoeffekterna uppstår tidigare än så.

Ju fler steg desto bättre.

Det är en av slutsatserna från den omfattande metastudien som publicerades i European Journal of Preventive Cardiology.

I studien har forskarteamet kunnat följa 226 889 deltagare under i genomsnitt sju års tid. Resultaten visar att man redan efter 2337 steg om dagen minskar risken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Med minst 3967 steg om dagen så minskade också risken att dö i förtid för samtliga dödsorsaker.

Studien visar dessutom att de positiva effekterna håller i sig och ökar ju fler steg du tar. Ända upp till 20 000 steg om dagen ger ökad effekt.

Även en mindre ökning varje dag är bra. 1000 steg extra per dag leder i snitt till 15 procent lägre risk att dö i förtid. 500 extra steg om dagen minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar med sju procent.

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska institutet, vilka effekter tror du att dessa nya insikter leder till?

Den här studien är viktigt eftersom den så tydligt visar att varje steg räknas och att de långsiktiga hälsoeffekterna kommer redan vid några tusen steg om dagen. Men rekommendationen om 10 000 steg kommer inte att ändras. Studien visar samtidigt tydligt att hälsoeffekterna är större vid 10 000 steg.

Om man inte kommer upp i 10 000 steg, vad kan man göra då?

– Res dig upp i ett par minuter. Du blir piggare direkt, blodsockret sjunker och du blir mer effektiv. Vi måste upp på fötterna och inte bli stillasittande.


Läs hela studien här!


Aktuell forskning: Bra kondition minskar risk för cancer

FORSKNING En ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet visar att högre kondition hos män medför minskad risk för att drabbas och dö till följd av cancer.

– Detta är den första studien av en stor grupp män i olika åldrar som har undersökt sambandet mellan kondition och både insjuknande och död i flera vanliga cancerformer, säger Elin Ekblom Bak, GIH.

Studien omfattar 177 000 män i åldrarna 18-75 år som mellan 1982 och 2019 gjort en så kallad hälsoprofilsbedömning med bland annat ett konditionstest på cykel.

Resultaten visade alltså att högre kondition korrelerade med lägre risk att drabbas av tjocktarms- och lungcancer, samt lägre risk att dö till följd av tjocktarms-, lung- och prostatacancer.

– Dessa resultat bygger på en stor kohort av män och belyser betydelsen av att testa konditionen för att förbättra bedömningen av risk för några av de vanligaste cancerformerna hos män, säger Elin Ekblom Bak.

Studien är en del av ActToPrevent-projektet inom GIH och har finansierats av Cancerfonden.

Läs mer på GIH:s webbplats.

 


Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg: ”Utan våra medarbetare är vi ingenting”

Hur får man medarbetarna att dra åt samma håll?

Hur skapar man engagemang och hur bygger man en arbetsplats som människorna vill komma till?

Det vet Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

I Sickla utanför Stockholm tornar lyftkranarna upp sig mot himlen. Nya byggnader och kvarter växer fram sida vid sida med de gamla industrierna.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg är en av aktörerna bakom spakarna.

– Vi vill bygga hus och skapa miljöer där det finns en historia, där människor vill vara. På samma sätt tänker vi som arbetsgivare. Vi vill vara en arbetsplats som människor vill vara på.

 

Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.
Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

 

Det säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg sedan 13 år tillbaka. Hon berättar stolt om allt Atrium Ljungberg gör med Sickla. För det handlar om mycket mer än att bara bygga hus. När Atrium Ljungberg satte sig vid ritbordet så var det för att skapa ett sammanhang. Att utveckla och ta hand om en plats, att bygga och förvalta med ett syfte.


”Vi saknade en stark gemenskap.”


Men att gå från långsiktiga visioner till kraft och engagemang från varje medarbetare är aldrig enkelt. Det gäller att alla inblandade ser samma sak. Hela organisationen måste veta vart man ska.

Det här var det första Helena Martini tog tag i när hon började på Atrium Ljungberg.

– Vi var väldigt många bolag inom bolaget. Vi var utspridda och saknade en stark gemenskap. Vi började därför med att definiera vilka vi var. Vi satte upp gemensamma mål och skapade en ram för vad det innebar att arbeta hos oss och hur vi skulle vara mot varandra, säger hon.

Hon gjorde som husbyggare alltid gjort. Hon började med grunden.

– Vad kan vi medarbetare enas om? Vad är det vi är till för? Vad ska vi göra. Hur gör vi det? Det här var frågor som vi behövde bena ut. Var och ens uppdrag behövde bli supertydligt. Då får man engagemang, säger Helena Martini.

Som den rutinerade HR-chef Helena är, såg hon tidigt vad som var särskilt viktigt: bekräftelse och lärande.

– Utvecklingen går oerhört fort på alla fronter. De kommande tio åren kommer det garanterat att hända mer än vad det gjort de senaste 100 åren. En nyckelkompetens behöver därför vara viljan att hela tiden lära sig nytt. Och för att få det att fungera så är feedback en viktig del. Både att ge och ta, att reflektera över sin prestation och kring hur man bidragit till sina kollegors framgång.

”Jaget för laget”. Att göra varandra bättre. Eller snarare tillit, kamratskap, respekt, rättvisa och stolthet. Så beskriver Helena Martini det mindset som hela tiden driver Atrium Ljungberg framåt.


”Det är verkligen ett wow-ögonblick när det sker.”


Att vara en arbetsplats som människor vill vara på kan betyda många saker. Som anställd på Atrium Ljungberg har man vid sidan av sitt uppdrag ett smörgåsbord av förmåner och aktiviteter att välja bland. ”Vi har något för alla”, menar Helena Martini.

Hållbarhet är ett centralt begrepp både utåt och inåt i organisationen och innefattar allt från det obligatoriska friskvårdsbidraget och rehab-försäkring till PT-ledda träningspass och förmånscykel. Bland mycket annat.

Sedan hösten 2022 har man också erbjudit medarbetarna hälsorådgivning genom IMR. En förmån som ligger helt i linje med företagets högt ställda hållbarhetsambitioner.

– När människor mår bra så presterar de bra. Och jag ser att det finns så otroligt mycket potential man kan frigöra i människor när de får förutsättningar för att må bra. Det är verkligen ett ”wow”-ögonblick när det sker.

Det som skiljer hälsorådgivningen från övriga aktiviteter som Atrium Ljungberg erbjuder sina medarbetare, är att den helt och hållet anpassas efter varje individs behov och mål. Tillsammans med en hälsorådgivare får varje enskild medarbetare stöd, rekommendationer, program och uppföljning inom allt från fysisk aktivitet, kost, allmänt hälsotillstånd, smärta och återhämtning.

– Jag är jätteglad att så många medarbetare är med på hälsorådgivningen. För även om man tränar mycket så innebär det inte att man inte behöver stöd. Eftersom hälsorådgivningen är helt individuell så går det alltid att utforma mål och vägar framåt för varje medarbetare.

– För man måste komma ihåg att det spelar ingen roll hur många hus vi bygger. Utan våra medarbetare är vi ingenting, säger Helena Martini.

Hur hänger hälsa, engagemang och lönsamhet ihop?
Vad betyder det att ha en ”buffert” mot stress?

Ladda ner vår kostnadsfria guide!

I den berättar vi vad sjuknärvaro betyder och hur du kan motverka den. Du får också inblick i hur du kan arbeta förebyggande med hälsa i ditt team.


"Ta fram en nationell strategi för att bryta stillasittandet"

Svenskar tillbringar 70% av sin vakna tid sittande eller liggande.

Endast var tionde 15-årig flicka når rekommendationerna om en timme fysisk aktivitet om dagen.

Aldrig i historien har vi rört oss så lite som nu.

Det skriver Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet i en debattartikel i Svenska Dagbladet (7 juni). I artikeln, som är undertecknad av bland andra Per Nilsson (rektor på GIH), Caroline Waldheim (Svenska Fotbollförbundet), Kajsa Mickelsson (Regeringskansliet) och Mai-Lis Hellénius (Professor och överläkare), föreslår man att regeringen tar fram en nationell strategi för att bryta stillasittandet.

Ur debattartikeln:

Priset för det bekväma, stillasittande samhälle vi byggt ser vi i ökad övervikt och fetma och ökad psykisk ohälsa. Unga är i dag i sämre skick när det gäller kondition, muskelstyrka och motorik än föregående generationer. Hälso­klyftorna ökar för varje år och livslängden för kvinnor med kortare utbildning minskar.

Vi ser konsekvenserna i ökade kostnader för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancerformer och demens­sjukdomar samt i ökade kostnader för sjukfrånvaro. Allra tydligast ser vi hur bristen på vardags­rörelse slår mot grupper med sämre förutsättningar att leva ett hälsomässigt gott liv. Personer med intellektuell funktions­nedsättning dör i dag 15–20 år tidigare, ofta på grund av välfärds­sjukdomar som hade kunnat förebyggas.

I slutbetänkandet till socialminister Jakob Forssmed konstateras att ”forskningens budskap är glasklart: Fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och presterar bättre. Nya studier visar att vardags­rörelsen har större betydelse för vår hälsa än vi tidigare trott.”

Parallellt med detta lämnar kommittén förslag inom ett antal områden som enligt forskningen är särskilt viktiga för att möjliggöra fysisk aktivitet:

 1. Möjliggör daglig rörelse i skolan
 2. Hälsosamma och aktiva transporter
 3. Öka möjligheterna till en aktiv fritid

”Vi vet vad konsekvenserna av för lite fysisk aktivitet och långvarigt stillasittande är för individen, för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. Vi vet att lösningen egentligen är enkel: Vi behöver skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och vardags­rörelse. Vi vet tillräckligt för att agera nu.”

Läs hela artikeln på SvD.


Vill du veta mer om vikten av balans mellan fysisk aktivitet, återhämtning och kost?

Läs vår intervju med Elin Ekblom Bak.

Hur hänger hälsa, engagemang och lönsamhet ihop?

Ladda ner vår kostnadsfria guide om strategiskt hälsoarbete i praktiken.

Ladda ner guiden

Tidningen Chef: "Hälsan viktigare än karriären"

95% av de högsta cheferna är medvetna om att de har ett ansvar för medarbetarnas mående.

68% erkänner att de inte gör tillräckligt för att säkra de anställdas hälsa.

Det visar en ny studie som tidningen Chef rapporterar om.

Att hälsoarbetet blir allt viktigare framgår tydligt i en ny rapport som genomfört av Deloitte och Workplace Intelligence (2022).

Den visar att:

 • 70 procent av toppcheferna överväger att byta till ett mer hälsosamt jobb då de rankar hälsan högre än karriären.
 • 95 procent av de högsta cheferna är medvetna om att de har ett ansvar för medarbetarnas mående.
 • 68 procent erkänner att de inte gör tillräckligt för att säkra de anställdas hälsa.

I studien deltog 1 050 chefer och 1 050 anställda.

Läs mer på Chef.se


Vill du öka hälsan på din arbetsplats?

Ladda ner och läs vår guide!


Hur många timmar ska man sova?

Sömnen är den enskilt viktigaste faktorn för kroppens återhämtning. En vanlig biverkning om du under längre tid har problem med att sova, är att du har lätt för att bli sjuk.

Här är tre tips som får dig att sova bättre.

Sover du dåligt? Då är du inte ensam. En undersökning utförd av Kantar Sifo (2022) visade att så många som 7 av 10 upplever sömnproblem.

Men varför är sömnen viktig?
Är det skillnad på återhämtning och sömn?
Hur många timmar ska man sova?

För att reda ut de sakerna så behöver vi förstå vad som ligger till grund för en god hälsa. Kortfattat så är fysisk aktivitet, kost och återhämtning de tre viktigaste komponenterna för att skapa en bra hälsa. Om vi får för lite av någon del så reagerar kroppen mer eller mindre direkt. Vi blir på dåligt humör, trötta och orkeslösa. De långtgående konsekvenserna är fler och mer allvarliga. Inte minst ökar risken för en rad sjukdomar. När vi inte mår bra fysiskt så minskar också vår förmåga att hantera och stå emot stress.

Läs mer om vikten av balans mellan fysisk aktivitet, återhämtning och kost här.

När det gäller återhämtning så är det i många fall väldigt individuellt. Att vara aktiv och träna eller att ta en promenad är lika mycket återhämtning som att läsa en bok. Vi är alla olika och har olika behov.

Gemensamt för alla människor är dock behovet av sömn.

Att emellanåt sova dåligt är inget stort problem. Kroppen kompenserar bristen på sömn genom att nästa natt sova djupare. Men att under längre perioder sova dåligt kan vara skadligt eftersom det påverkar hjärnans så kallade uppbyggnadsprocesser.

Under sömnen bearbetar hjärnan intryck och lagrar ny kunskap. Kommunikationen mellan cellerna som styr nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet ökar. I kroppen sjunker temperaturen, pulsen och blodtrycket. Nya celler bildas och ersätter gamla.

Kort sagt, sömnen är helt avgörande för att vi ska överleva.

Hur mycket ska man sova per natt?

– Så länge du kan och behöver efter dina förutsättningar. Sömnbehovet skiljer sig åt från person till person. Men om jag var tvungen att koka ner det till en allmän rekommendation så säger jag inte mindre än sex timmar, säger David Liu, ansvarig för hälsorådgivningen på IMR.

3 tips till dig som har svårt att sova

 1. Maxa mörkret
  När det är mörkt utsöndras melatonin, det magiska hormonet bakom en god nattsömn.
 2. Coola ner
  Kroppstemperaturen går upp på dagen och ner på natten. Följer vi denna rytm så följer vi även den biologiska dygnsrytmen.
 3. Håll rutinen
  Hjärnan reglerar efter förväntan. Att ha goda rutiner inför sömnen signalerar till hjärnan ”nu är det dags att dra igång sömnmaskineriet”, som i sin tur underlättar sömnen.

Vill du lära dig mer om sömnens betydelse och få fler tips på vad du kan göra för att sova bättre?

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar med David Liu.

Mer info och anmälan här!

Kostnadsfritt webinar om sömn

Vill du ha fler tips på vad du kan göra för att sova bättre? Vill du veta vad sömntryck innebär? Titta på vårt webinar där David Liu fördjupar sig i återhämtning och sömn.

ON-DEMAND WEBINAR

Se webinar direkt

3 chefer om varför de satsar på hälsan

Kostnadsfria guide – ladda ner och läs direkt.

Ladda ner guiden

Martin Nossman: "Mitt yttersta ansvar är att folk ska må bra"

Han avskyr hierarkier och politik.
Det hämmar glädje, engagemang och initiativkraft.

Han säger hellre ”medledare” än medarbetare.
För det betonar att de tillsammans leder bolaget framåt.

När Collector Bank nu ömsar skinn* ser han det som sin viktigaste uppgift att alla ska må bra på jobbet.

För fyra år sedan hade Martin Nossman huvudbry. Collector Bank behövde göra en kursändring. Från att fokusera på tillväxt och tech till att bli mera bank. Fokus sattes på lönsamhet, kostnadseffektivitet och ordning och reda.

Men var det verkligen det medarbetarna ville göra?

– Jag var livrädd för att de skulle tänka ”fy fan, vilket tråkigt företag vi har blivit”. Men när vi tittade på vår eNPS (Employee Net Promoter Score) så blev jag positivt överraskad. Den hade ökat kontinuerligt sedan vi drog i gång omställningen. Dessutom helt i linje med lönsamheten. Det känns superkul, säger han.

Förändringsresor går sällan spikrakt. Förr eller senare kör man i diket. Att lyckas få en eNPS på 51 är en bedrift oavsett. Så vad är hemligheten?

Hur får man medledarna med sig när det gäller som allra mest?
Hur skapar man en sund och högpresterande arbetsmiljö?

Martin Nossman är övertygad om att det på olika sätt handlar om att göra det enkelt. Något som ibland kan vara ganska svårt.

– Vi har kommunicerat mycket kring vår nya riktning och vad som är vår plan framåt. Tidigare var vi nog för spretiga, vi gjorde för många olika saker. Men jag tror att gemenskap, delaktighet och trygghet är centrala delar i människors välbefinnande. Och det fångade vi upp bra genom vår kommunikation, säger Martin Nossman.


”Man ska inte komma hem och vara dränerad på energi. Det är inte så livet ska vara.”


Tydlighet och kommunikation är också saker Martin Nossman försöker praktisera i sin roll som vd. Hans ansvar mot aktieägarna är glasklart och mätbart ner på sista raden. Men hjärtat bultar för en annan fråga.

– Mitt yttersta ansvar är att människorna i bolaget mår bra, har kul, utvecklas och fylls med energi. Vi lägger alla väldigt mycket tid på jobbet och hjärnan snurrar hela tiden. Man ska inte behöva komma hem och vara helt och hållet dränerad på energi. Det funkar inte i längden. Det är inte så livet ska vara, säger han.

Att Collectors eNPS och lönsamhet gick hand i hand blev ett kvitto på det Martin Nossman själv funderat på. Att medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb. Och på den punkten har hälsorådgivningen genom IMR varit en viktig pusselbit.

– Jag tror stenhårt på IMR. Det är en bra utgångspunkt för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Hälsorådgivarna är väldigt uppskattade bland våra medarbetare. De är genuina och kunniga, säger han.

Collector Bank har samarbetat med IMR sedan hösten 2021. Man inledde med en allmän hälsoscreening och digitala möten med IMR:s hälsorådgivare. Ett år senare gjordes fysiska tester med objektiva mått på rörlighet, styrka och kondition.


”Jag är oerhört tacksam för att vi har möjlighet att samarbeta med IMR.”


Pia Krusén Eriksson jobbar som Head of Product & Development på Collector Bank. Hon är tacksam över samarbetet med IMR, både när det gäller det fysiska och det mentala.

– IMR gör att jag känner mig inspirerad och glad. Jag vet att jag alltid kan höra av mig om det är något, både när det gäller knopp och kropp. Jag gillade särskilt testerna. De gjorde att jag fick mer energi och pepp att bibehålla min rörlighet. Jag är oerhört tacksam för att vi har möjlighet att samarbeta med IMR.

Det uns av oro Martin Nossman kände för fyra år sedan, när han inledde bygget av Collector 2.0, finns det inget spår av i dag. Medledarna är med på tåget. För det känner han tacksamhet.

– Det sista jag gör innan jag somnar på kvällen är att ta fram papper och penna och skriva ner tre saker jag är tacksam över. På så vis sätter jag markören åt rätt håll och kan fokusera på allt som är positivt.

Vad står det på lappen från igår kväll?
– Att jag är tacksam för min familj. Och att jag ser fram emot våren.

* I slutet av mars ansökte Collector Bank AB om ett namnbyte till Norion Bank AB.

Hur hänger hälsa, engagemang och lönsamhet ihop?
Vad betyder det att ha en ”buffert” mot stress?

Ladda ner vår kostnadsfria guide!

I den berättar vi vad sjuknärvaro betyder och hur du kan motverka den. Du får också inblick i hur du kan arbeta förebyggande med hälsa i ditt team.