Får du för lite återhämtning i vardagen?
Då är du inte ensam.
1 av 3 uppger att de har återhämtningsproblem på grund av jobbet.

Så här gör du för att öka din återhämtning.

Träning, kost och återhämtning. Tre lika viktiga delar för att vi ska må bra, fysiskt och psykiskt.

Betydelsen av att träna och att äta rätt har de allra flesta ganska bra koll på.

Men återhämtningen är det sämre med. Vi kör gärna på i fullt ös utan att reflektera över behovet av vila. Och när vi väl gör det, så kan det vara för sent.

– Det är svårt att inte komma in på stress när man talar om återhämtning. Stress kan vara positiv ur den aspekten att vi får ökad koncentrationsförmåga, vi blir skärpta och redo att prestera. Den negativa stressen är den som vi behöver titta närmare på här. När den blir långvarig och inte möts upp med tillräckligt med återhämtning, då blir den skadlig och leder ofta till sömnstörningar, försämrat minne och bristande koncentrationsförmåga, säger Sara Rosenkrantz, Hälsocoach på IMR.

En nyligen genomförd undersökning från analysföretaget Brilliant Future visar att var tredje person upplever återhämtningsproblem på grund av jobbet. Utvecklingen har dessutom gått i negativ riktning. Tidigare uppgav 1 av 4 att de hade problem.

Att inte få tillräckligt med återhämtning är ett problem som finns inom alla branscher. Utmärker sig gör dock tjänstesektorn, bygg- och tillverkningsindustrin samt servicebranschen.

– När jag i rollen som hälsocoach lyfter fram det här så märker jag att det ofta saknas balans mellan det som skapar stress (aktivering) och återhämtning (vila). Ett första steg är därför att försöka utjämna förhållandet och att skapa bättre balans. Det behöver inte handla om stora förändringar. Små justeringar ger ofta stor effekt. säger Sara Rosenkrantz.

3 tips för dig som vill förbättra din återhämtning

1. Gör en rörelsepaus

Återhämtning är individuellt och beror på vilket behov du har. Om du till exempel har spänningar i nacke, axlar och rygg och upplever en stressig arbetsdag med många tankar och oro, så är det bra att hitta återhämtning som är raka motsatsen till det som skapar stress. Varför inte en rörelsepaus där vi får igång blodcirkulationen?

Lisa Bischoff, Hälsocoach på IMR visar hur du gör.

Är du kund hos IMR? I så fall hittar du fler övningar i vår nya app.

2. Analysera din vardag – var finns återhämtningen?

Hur ser din återhämtning ut idag? Se över hur du återhämtar dig under dagen, under veckan och under en hel månad. Finns det något där som du kan skruva på för att få bättre förutsättningar för återhämtning? Se över helheten och börja med din återhämtning under dagarna.

3. Planera in tid för återhämtning

På samma sätt som du planerar in möten, avsätt tid i kalendern för regelbundna pauser. Det behöver inte vara långa pauser med besvärliga övningar, huvudsaken är att du gör ett avbrott från det som skapar stress.


Hur många timmar ska man sova?
IMR:s hälsocoach, David Liu, om den viktigaste delen i vår återhämtning.

Läs här!