FORSKNING En ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet visar att högre kondition hos män medför minskad risk för att drabbas och dö till följd av cancer.

– Detta är den första studien av en stor grupp män i olika åldrar som har undersökt sambandet mellan kondition och både insjuknande och död i flera vanliga cancerformer, säger Elin Ekblom Bak, GIH.

Studien omfattar 177 000 män i åldrarna 18-75 år som mellan 1982 och 2019 gjort en så kallad hälsoprofilsbedömning med bland annat ett konditionstest på cykel.

Resultaten visade alltså att högre kondition korrelerade med lägre risk att drabbas av tjocktarms- och lungcancer, samt lägre risk att dö till följd av tjocktarms-, lung- och prostatacancer.

– Dessa resultat bygger på en stor kohort av män och belyser betydelsen av att testa konditionen för att förbättra bedömningen av risk för några av de vanligaste cancerformerna hos män, säger Elin Ekblom Bak.

Studien är en del av ActToPrevent-projektet inom GIH och har finansierats av Cancerfonden.

Läs mer på GIH:s webbplats.