Så här gör vi det

Hälsocoachning

Medarbetarna får en skräddarsydd hälsoplan för att öka sitt välmående. Den innehåller aktiviteter kopplat till kost, fysisk aktivitet och återhämtning och utformas tillsammans med våra hälsocoacher.

Läs mer

Analys & Rapportering

Spåra trender, upptäck avvikelser och agera proaktivt genom att kontinuerligt följa organisationens utveckling. Inkludera hälsodata och nyckeltal i rapporteringen av ert hållbarhetsarbete.

Läs mer

Chefsutbildning

Få rätt kunskap och verktyg för att fullt ut arbeta hälsofrämjande i din organisation. Förstå de evidensbaserade KPI:erna och hur du som chef kan arbeta strategiskt, förebyggande och mätbart med hälsa.

Läs mer

Vi erbjuder även föreläsningar med våra meriterade idrottsprofiler och forskare.
Dessutom skräddarsyr vi event med fokus på hälsa och välmående.

Hållbarhet och hälsa – från idrotten till näringslivet

IMR grundades 2019 av Mats Sundin med en vision om att hjälpa företag och människor att förbättra sin hälsa och skapa hållbara medarbetare. Nyckeln för att göra det handlar om individuella upplägg, målstyrning och mätbara resultat – en metod som är väl beprövad inom tävlingsidrotten. Tillsammans med några av Sveriges främsta forskare har IMR tagit fram KPI:er på vad som utgör en hållbar medarbetare. På så vis kan näringslivet arbeta med prevention inom hälsa och rapportera nyckeltal i sin hållbarhetsredovisning.

3 anledningar att välja IMR som hälsopartner

Det ökar intäkterna

Ökad ohälsa i samhället leder till högre sjukfrånvaro med minskad produktivitet. Genom IMR får varje medarbetare en skräddarsydd hälsoplan för att må bra, både på jobbet och privat, vilket leder till mindre ohälsa – och högre lönsamhet.

Det ökar engagemanget

Engagerade medarbetare går till jobbet och gör det där "lilla extra". För att vara engagerad på jobbet krävs att man mår bra. Med IMR får du data på er hälsa och kan agera proaktivt för att säkerställa högt engagemang.

Minska personalomsättning – behåll era talanger

Att hitta kompetenta medarbetare är en utmaning för alla rekryterande chefer. Genom att erbjuda medarbetarna hälsocoachning via IMR så skickar du en tydlig signal om betydelsen av worklife balace och att hållbarhet är mer än ett fint ord. Employer Branding på riktigt.

Samarbeten

Inom Skandias Hälsokedja erbjuds IMRs tjänster med ett förebyggande friskvårdsprogram som främjar friska arbetsplatser och minskar risken för sjukskrivning. Skandias Hälsokedja är ett komplement eller alternativ till traditionell företagshälsovård, läs mer här om Skandias erbjudande.

IMR ingår i Söderberg & Partners förmånserbjudande via Benefits som vänder sig till företags och organisationers anställda.

IMR är även samarbetspartners för proaktivt hälsoarbete hos Söderberg och partners övriga Wellbeingtjänster.