För företag

Företag som väljer att investera i sina medarbetare förebygger mental och fysisk ohälsa vilket leder till ökad produktivitet för företaget och minskar risken för sjukskrivning.

För medarbetare

Med våra hälsorådgivare får varje medarbetare stöd att skapa och bibehålla sunda levnadsvanor och hjälp att nå sina mål, till exempel minska stress eller få mer energi i vardagen.

Så här funkar det

Vår hälsorådgivning bygger på nära kontakt med IMR:s hälsorådgivare som skräddarsyr en hälsoplan med noga utvalda aktiviteter och övningar. Medarbetaren har alltid tillgång till sin hälsoplan i vår app och kan enkelt registrera aktiviteter och följa sin egen utveckling.

Hälsoenkät

Fylls i innan hälsorådgivningsmöte och används som utgångspunkt i mötet.

Hälsorådgivning

Ett digitalt samtal med en hälsorådgivare där en hälsoplan tas fram eller uppdateras.

Hälsoplan

Ett individanpassat stöd för att skapa och bibehålla god hälsa och välbefinnande.

Vi hjälper företag och dess anställda att nå sin fulla potential

IMR erbjuder företag verktyg och kunskap som möjliggör en hälsoresa för alla medarbetare, oavsett förutsättningar. Vårt mål är att alla medarbetare ska skatta en god hälsa, utan att uppleva smärta eller stress som påverkar arbetsförmågan.

Mats Sundin

Grundare IMR

Ett samarbete med IMR ger goda resultat

46%

Ökning av deltagare som är regelbundet fysiskt aktiva

55%

Ökning av deltagare med en utmärkt arbetsförmåga

41%

Ökning av deltagare som bedömer sin hälsa som god

43%

Minskning av deltagare som upplever smärta

62%

Minskning av deltagare som upplever höga nivåer av stress

Andra kunder som investerat i sina medarbetare