Visste du att endast 2 av 10 är engagerade på sin arbetsplats?

5 av 10 överväger att byta jobb.

Det visar Gallups rapport State of the Global Workplace.

Så här kan du göra för att behålla dina medarbetare och öka engagemanget.

Alla chefer drömmer om att ha engagerade och motiverade medarbetare i sitt team. Medarbetare som gör det där ”lilla extra” och som bidrar till att skapa en positiv kultur på jobbet. Enligt HR-techföretaget Simployer har organisationer med högt engagemang hela 33% högre produktivitet (omsättning/anställd).

Synonymt med högt engagemang är också hög kundnöjdhet och låg sjukfrånvaro.

Trots det är engagemanget på svenska arbetsplatser lågt.

Och många överväger att byta jobb.

Hur ska man göra för att öka engagemanget?

I Gallups rapport går även att läsa att 4 av 10 medarbetare upplever hög stress – varje dag.

Med bakgrund av den ökade psykiska ohälsan i samhället, så är det här inte överraskande. Istället är det en tydlig signal om att börja engagemansarbetet med den fysiska och psykiska hälsan. För om vi inte mår bra så kan vi inte vara motiverade och engagerade.

Att göra det där ”lilla extra” blir otänkbart.

Forskningen* kring engagemang och motivation pekar på ett antal grundläggande faktorer som skapar förutsättningar för högt engagemang.

 • Att arbetet är meningsfullt (syfte).
 • Att man har tillit och stöd internt (ledarskap, samarbetsklimat, psykologisk trygghet, inkluderade arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, lön med mera).
 • Att man har de fysiska och psykiska förutsättningarna.

För dig som är HR-chef eller vd är viktigt att komma ihåg att det är genom ledarskapet som engagemanget möjliggörs. Och att allting börjar med den fysiska och psykiska hälsan.


Så här kan du som chef öka hälsan i ditt team

1. Ta reda på hur dina medarbetare mår

 • Analysera hälsofrågorna i er medarbetarundersökning.
 • Gör en hälsoscreening och få ett nuläge på organisationen.

2. Arrangera gemensamma hälsoaktiviteter + skräddarsy individuella upplägg = 💚

 • Inkluderande och roliga hälsoevent stärker både engagemanget i gruppen och varje individs eget ansvar
 • Kombinera de sociala hälsoeventen med individuella hälsoupplägg för varje medarbetare. One size does not fit all. 

Läs mer om våra event och föreläsare!

3. Se över er arbetsmiljö

 • Har ni en inkluderade kultur med psykologisk trygghet?
 • Hur är samarbetsförmågan i teamet?
 • Vilka faktorer skapar stress?
 • Finns det en medvetenhet kring hälsosam kost?
 • På vilket sätt uppmuntrar och möjliggör ni fysisk aktivitet?
Mät eNPS

För att få en indikation på hur medarbetarengagemanget är på ert företag eller inom ert team, så kan det vara en god idé att mäta ert eNPS, Employee Net Promoter Score. ENPS är inget exakt mått på engagemang, snarare lojalitet. Men ofta går dessa två hand i hand.

Norion Bank (f d Collector Bank) gjorde eNPS-mätningar före, under och efter sin förändringsresa.

Läs mer om Norion Bank här. 

Vill du veta hur eNPS funkar? – Läs mer här!


Källor: *Bersin by Deloitte, William Kahn, Fredrik Hertzberg.
Här hittar ni Gallups State of the Global Workplace: 2023 Report
Här går att läsa mer om Bersin by Deloittes studier om medarbetarengagemang.