INTERVJU I en intervju i HRsvepet berättar Charlotte Berg, vd på IMR, vad som fungerar när gäller hälsa på arbetsplatsen.

”Friskvårdsbidrag är bra – för de som redan mår bra. Men för att minska antalet sjukskrivningar och motverka stressen, så måste vi jobba med hälsa på riktigt.”

🙋🏻‍♂️ Vilken roll har företagsledare när det gäller att främja hälsa och välmående bland sina anställda?

💬 ”I alla initiativ som ger effekt och som fungerar så är nyckeln att chefen och ledningen är med på noterna. Ju mer de brinner för det, desto större genomslagskraft får det ute i organisationen. Hälsa är inget undantag. Är det något som chefen tror på, så kommer det att prioriteras.”

🙋🏻‍♂️ Hur kan en chef konkret gå tillväga för att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa och bidrar till medarbetarnas välmående?

💬 ”Först och främst genom att värdera hälsa mycket högre. I dag tar vi för givet att vi ska må bra, men vi gör egentligen ingenting för att så ska ske. Vi jobbar inte långsiktigt och strategiskt med hälsa. Friskvårdsbidrag är bra – för de som redan mår bra och tränar regelbundet. Men det räcker inte med att göra minsta möjliga. För att verksamheten ska må bra, med färre sjukskrivningar och mindre stress, så måste vi vakna och börja jobba med hälsa på riktigt. Då kommer också engagemanget. Börjar vi där, i rätt ände, så är arbetsmiljö ett icke-problem.”

🙋🏻‍♂️ Vilka åtgärder eller initiativ har ni sett ha störst positiv effekt när det kommer till att påverka medarbetarnas hälsa och välmående på arbetsplatsen?

💬 ”Inre motivation och uppföljning är nyckeln för att påverka den enskilda individen. Det är ett trist svar, jag vet. Men det finns ingen quick fix. Vi har också tydligt sett hur viktigt det är med gemensamma team-aktiviteter, som bränsle till varje medarbetare. När vi tillsammans får ett “wow” så skapar vi så många kopplingar till varandra och till det gemensamma syftet.”

🙋🏻‍♂️ Hur kan en chef engagera och inspirera sina medarbetare att ta mer ansvar för sin egen hälsa?

💬 ”En chef som mår bra är en närvarande chef. Att föregå med gott exempel är därför viktigt. Och det innebär inte att springa maraton på lunchen. Istället handlar det om balans. Att värna om sin hälsa innefattar både träning, återhämtning och kost. Hur sker diskussionerna kring att prioritera sin hälsa. Främjar man som chef sina medarbetare eller blir det bara tomma ord?”

💬 ”Sedan måste man mena allvar när man säger att man prioriterar hälsa. Är det verkligen enkelt att cykla till jobbet? Kan man låsa in cykeln? Duscha på jobbet? Kan man hänga upp sin blöta handduk? Det här låter som detaljer, men det är precis det som är grejen. Att tänka ett steg längre.”

💬 ”Fundera igenom vilka hälsoinitiativ som kan ge effekt för alla på företaget, inte bara för de som redan tycker att hälsa är viktigt. Hur inkluderande är era hälsoinitiativ?”

🙋🏻‍♂️ Vad tror du är de långsiktiga effekterna av att satsa på medarbetarnas hälsa och välmående, både för företaget och för samhället i stort?

💬 ”Oj, det är ju så många! Vi har allt att vinna på att må bra. Högre engagemang och högre lönsamhet är de direkta effekterna av ökad hälsa. På lång sikt ett samhälle som lyckas vända de negativa hälsotrenderna och en sjukvård som inte går på knäna.”

🙋🏻‍♂️ Hur tror du att ett engagemang för medarbetarnas hälsa kan sprida sig utanför arbetsplatsen och påverka deras familjer och samhället i stort?

💬 ”Alla har vi väl haft en kompis eller familjemedlem som dragit iväg oss på någon träning? Mår man bra så får man energi och då peppar man andra att ändra sina beteenden. Det är inte svårare än så. Ringar på vattnet.”

🙋🏻‍♂️ Vilka utmaningar ser du att företagsledare möter när de försöker integrera hälsoperspektivet i företagskulturen och hur kan dessa övervinnas?

💬 ”Man ser en kostnad istället för en lösning. Och det beror på att man tittar åt fel håll. Ökad hälsa innebär minskade sjukkostnader. Jag tror att vi måste fortsätta att slå på trumman för vad ökad hälsa innebär. Vi vill ogärna fastna i de negativa aspekterna, utan istället lyfta fram allt positivt som kommer med att vi mår bättre.”

”För att verksamheten ska må bra, med färre sjukskrivningar och mindre stress, så måste vi börja jobba med hälsa på riktigt. Då kommer också engagemanget.”

Charlotte Berg, vd på IMR.

✉️ charlotte.berg@imr.se