Är du chef eller HR-ansvarig?
Då har du såklart stenkoll på ditt teams sjukfrånvaro.
Du vet att hög sjukfrånvaro gör det svårt för er som organisation att fungera fullt ut.

Men hur bra koll har du på ditt teams sjuknärvaro?

Sjuknärvaro är ett begrepp som beskriver ett tillstånd då man som medarbetare går till jobbet trots att man saknar kapacitet att vara engagerad eller leverera till hundra procent. Ett tillstånd där arbetsförmågan är begränsad på grund av fysisk eller psykisk ohälsa.

Visste du att…

  • 30 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige uppger att de har så pass stora besvär med smärta att det påverkar deras förmåga att utföra sitt arbete?
  • 1 av 5 upplever att hög stress, oro och ångest påverkar deras arbetsförmåga?
  • Endast 1 av 4 är regelbundet fysiskt aktiv?

För att motverka sjuknärvaro behöver du som chef vara proaktiv och jobba förebyggande med hälsa, levnadsvanor och fysisk aktivitet hos dina medarbetare. Det räcker inte med friskvårdsbidrag, stegräknartävningar och gymkort – dessa är alla goda initiativ som förhoppningsvis stärker er kultur. Men för att vända trenden med ökad sjuknärvaro och istället minska risken för sjukskrivning, så krävs långsiktiga initiativ där medarbetarna får återkommande stöd, kunskaper och insikter i att förbättra sin hälsa och sina levnadsvanor.

Den viktigaste nyckeln i att motverka sjuknärvaro är fysisk aktivitet.

– Eftersom fysisk rörelse har effekt på stress, smärta och välmående så kan det vara den viktigaste påverkbara faktorn för sjuknärvaron. Det viktigaste är att den går att påverka i positiv riktning, inte minst genom våra levnadsvanor.

Det säger Mats Börjesson, hjärtspecialist, professor i idrottsfysiologi och del av IMR:s Advisory Board.

En sjukskrivning kostar ett företag i genomsnitt 100 000 kronor i produktionsförlust. Den totala kostnaden för att ha sjuknärvarande medarbetare bedöms vara 6-10 gånger högre. Att investera i medarbetarnas hälsa är alltså inte bara en konkret besparing, det leder också till högre välmående, bättre balans i livet, högre produktivitet och bättre lönsamhet. Och beteendeförändringar behöver inte vara svåra. Men utan en skräddarsydd plan för varje individ på företaget, är det svårt att skapa bestående förändring över tid.

Vill du veta mer om sambandet mellan fysisk rörelse, levnadsvanor, hälsa, sjuknärvaro och produktivitet?

Hör av dig så berättar vi hur du kan jobba proaktivt med medarbetarhälsa.


Martin Nossman, vd på Collector Bank:
”Mitt yttersta ansvar är att folk ska må bra.”

Läs mer om hur teamet på Collector Bank förebygger ohälsa på jobbet.