FORSKNING Mats Börjesson tilldelas Stora Forskningspriset 2023.

– Det är en stor ära att tilldelas det finaste priset för idrottsvetenskap i Sverige. Det blir ett kvitto på att den forskning som jag ägnat många år av mitt liv till, har betydelse för människor och idrotten, säger Mats Börjesson.

Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin och hjärtspecialist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ett välkänt ansikte.

Han har bland annat setts i Fråga Doktorn, Aktuellt, TV 4 Morgonstudion och Epstein & Söderlund. Han är också verksam som lagläkare för Sveriges damlandslag i fotboll och i GAIS.

”För omfattande och högkvalitativa forskning inom idrottsmedicin, som har en betydande relevans för svensk idrott.”

Stora Forskningspriset delas ut av SCIF, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

I sin motivering skriver SCIF att Mats Börjessons forskning på ett betydande sätt främjat svensk och internationell idrott och att Mats Börjesson besitter en hög kompetens i såväl utbildning, forskning som samverkan med det omgivande samhället.

Hälsa på arbetsplatsen

I dag är Mats Börjesson aktuell med forskning bland annat kring levnadsvanor och vilka möjligheter det finns att påverka dessa genom arbetsplatsen.

– Mitt forskningsområde handlar om hälsonyttan av fysisk aktivitet och om sambanden mellan fysisk aktivitet med olika hälsoutfall som riskfaktorer, hjärtkärlsjukdom, cancer, sjukvårdskonsumtion. Jag forskar även kring hur man bäst kan mäta fysisk aktivitet och hur man får människor att påverka sina levnadsvanor positivt, till exempel på arbetsplatsen eller via fysisk aktivitet på recept.


”Färre sjukhusinläggningar med ökad kondition”
ℹ️ Läs här om du är nyfiken på Mats Börjessons senaste forskning.

– Dessutom forskar jag på hur vi kan förhindra plötslig hjärtdöd inom idrotten med hjälp av hjärtscreening och förbättrad arenasäkerhet, samt riskbedömning i samband med idrottande hos individer med underliggande hjärtsjukdom.

Vad är det viktigaste att förstå när det gäller betydelsen av fysisk aktivitet för vår hälsa?

– Att vi idag i det moderna samhället rör oss för lite. Detta bidrar till ökad risk för framtida livsstilsrelaterad ohälsa, men också till att vi redan i dag har ökad risk för påverkan på vår självskattade hälsa, stressupplevelse, mentala hälsa och arbetsförmåga.

– Ett viktigt sätt att hjälpa sjukvården att både få morgondagens resurser att räcka, och att få dagens arbetsföra befolkning att må och prestera bättre, är att verka för ökad fysisk aktivitet.


Mats Börjesson är rådgivare till IMR och del av IMR:s Advisory Board.

Foto: Paul Björkman.

Mats Börjesson, professor, överläkare och rådgivare till IMR, tilldelas Stora Forskningspriset 2023.