FORSKNING Har du koll på den senaste forskningen kring hälsa?

Elin Ekblom Bak, Docent i Idrottsvetenskap på GIH, summering här några av de studier hon varit involverad i under 2023.

”Det produceras mycket bra forskning varje år, men det försvinner lätt i allt brus”.

1️⃣

“Mediation of lifestyle-associated variables on the association between occupation and incident cardiovascular disease”
– Låg kondition, rökning, högt BMI förklarade ungefär hälften av den ökade risk för hjärt-kärlsjukdom i arbetaryrken och yrken med låg kvalifikationsnivå.
👉🏼 https://lnkd.in/dZZrvvaV

2️⃣

“Lifestyle-related habits and factors before and after cardiovascular diagnosis: a case control study among 2,548 Swedish individuals.”
– Att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom ett s.k. ”teachable moment” för att förbättra levnadsvanor.
👉🏼  https://lnkd.in/dpEJVYWQ

3️⃣

“Association between cardiorespiratory fitness and cancer incidence and cancer-specific mortality of colon, lung and prostate cancer among Swedish men”
– Högre kondition samvarierade med lägre risk för colon- som lungcancer, och att dö till följd av colon-, lung- och prostatacancer.
👉🏼  https://lnkd.in/dvS9mupy

4️⃣

“Cardiorespiratory fitness and BMI measured in youth and 5-year mortality after site-specific cancer diagnoses in men-A population-based cohort study with register linkage”
– Kondition och BMI tidigt i livet, och risk att dö till följd av cancer.
👉🏼  https://lnkd.in/dhM3MbWa

5️⃣

Associations between body mass index in youth and site-specific cancer in men – a cohort study with register linkage”
– BMI i ung ålder kopplad till högre risk för 17 av 18 cancerformer.
👉🏼 https://lnkd.in/du6NQWNe


”Kroppen struntar fullständigt i var du rör på dig”

Elin Ekblom Bak om hur fysisk aktivet kan förebygga sjukdom.

Läs här!


6️⃣

“Accelerometer derived physical activity and subclinical coronary and carotid atherosclerosis – cross-sectional analyses in 22,703 middle-aged men and women in the SCAPIS study”
– Accelerometer-mätt fysisk aktivitetsmönster och ateroskleros i krans- och halskärlen.
👉🏼 https://bmjopen.bmj.com/content/13/11/e073380.long

7️⃣

“Fundament for a methodological standard to process hip accelerometer data to a measure of physical activity intensity in middle-aged individuals”
– Rekommendation för processering av accelerometerdata.
👉🏼 https://lnkd.in/dJFwnX-g

8️⃣

“Accelerometer-measured absolute versus relative physical activity intensity: cross-sectional associations with cardiometabolic health in midlife”
– 99% eller 21% av medelålders som uppnår rekommendationerna? Beror på hur man tolkar sin accelerometerdata.
👉🏼 https://lnkd.in/d2eXGkYt

9️⃣

“Moderating effect of cardiorespiratory fitness on sickness absence in occupational groups with different physical workload”
– Kondition kan påverka risk för långvarig sjukskrivning i fysiskt krävande yrken.
👉🏼 https://lnkd.in/dVw6ewCq

🔟

“Maintaining or increasing cardiorespiratory fitness is associated with reduced hospital admission rate”
– Konditionsförändring och risk för sjukhusinläggning
👉🏼 https://lnkd.in/dbm2JvUs


Den här artikeln är en re-write av två av Elin Ekblom Baks artiklar på Linkedin.

Du hittar ursprungstexterna här och här.