Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö utan risk för ohälsa. Som arbetsgivare är det här ditt ansvarsområde.

Men hur står det till med er digitala arbetsmiljö? 

Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på i en omfattande granskning.

”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. Så heter Arbetsmiljöverkets tre år långa hälsokampanj.

Syftet är att öka medvetenheten om vilka utmaningar och risker som den digitala tekniken har på vår arbetsmiljö. Projektet syftar också till att klarlägga hur man ska hantera riskerna på ett hälsosamt sätt.

– Det finns många, både gamla och nya, risker med digitala arbetssätt. Balansen mellan krav och resurser är fortsatt lika viktig. Vi vet att för hög arbetsbelastning leder till stress och ohälsa. Det visar både vår och Försäkringskassans statistik.

Det säger Malin Cato, Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och den som leder inspektionsinsatsen. 

– Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet, säger hon.

Läs mer om granskningen här.

Är du chef och vill säkerställa dina medarbetares hälsa?

Då har du troligen en egen uppfattning om hur era digitala arbetssätt påverkar er arbetsmiljö och hälsan på företaget.

Verkar ni inom reklam-, finans-, försäkrings- eller förlagsbranschen så kanske du redan blivit kontaktad av Arbetsmiljöverket för en inspektion.

– Många företag och organisationer har inte alla delar på plats när det gäller att arbeta förebyggande kring hälsa och ohälsosamma arbetsmiljöer. Det sker insatser men det handlar sällan om något långvarigt. Vi på IMR har sedan starten verkat för att skapa hälsa i det längre perspektivet med insatser som faktiskt gör skillnad över tid. Det är varken komplicerat eller dyrt. Men det blir det om man inte agerar och arbetar proaktivt med hälsofrågorna, säger Charlotte Berg, vd på IMR.

Charlotte Berg, vd på IMR, uppmanar företag att ta ett grepp om sitt systematiska hälsoarbete.

På IMR arbetar vi preventivt med allt som är kopplat till ökad hälsa och hållbara medarbetare.

Med oss som hälsopartner får ni som organisation ett systematiskt hälsoarbete med en skräddarsydd hälsoplan för varje enskild medarbetare.

Vi mäter, kartlägger och tar actions på:

  • Stress
  • Smärta
  • Arbetsförmåga
  • Allmänt hälsotillstånd (fysiskt och mentalt)
  • Fysisk aktivitet
Mejla oss så hjälper vi er att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket.
3 chefer om varför de satsar på hälsan

Kostnadsfria guide – ladda ner och läs direkt.

Ladda ner guiden