FORSKNING 10 000 steg om dagen har länge varit ett riktmärke för en hälsosam livsstil. Nu visar en ny studie att hälsoeffekterna uppstår tidigare än så.

Ju fler steg desto bättre.

Det är en av slutsatserna från den omfattande metastudien som publicerades i European Journal of Preventive Cardiology.

I studien har forskarteamet kunnat följa 226 889 deltagare under i genomsnitt sju års tid. Resultaten visar att man redan efter 2337 steg om dagen minskar risken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Med minst 3967 steg om dagen så minskade också risken att dö i förtid för samtliga dödsorsaker.

Studien visar dessutom att de positiva effekterna håller i sig och ökar ju fler steg du tar. Ända upp till 20 000 steg om dagen ger ökad effekt.

Även en mindre ökning varje dag är bra. 1000 steg extra per dag leder i snitt till 15 procent lägre risk att dö i förtid. 500 extra steg om dagen minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar med sju procent.

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska institutet, vilka effekter tror du att dessa nya insikter leder till?

Den här studien är viktigt eftersom den så tydligt visar att varje steg räknas och att de långsiktiga hälsoeffekterna kommer redan vid några tusen steg om dagen. Men rekommendationen om 10 000 steg kommer inte att ändras. Studien visar samtidigt tydligt att hälsoeffekterna är större vid 10 000 steg.

Om man inte kommer upp i 10 000 steg, vad kan man göra då?

– Res dig upp i ett par minuter. Du blir piggare direkt, blodsockret sjunker och du blir mer effektiv. Vi måste upp på fötterna och inte bli stillasittande.


Läs hela studien här!