Vill du veta hur lojala dina medarbetare är?
Då ska du mäta ert eNPS.

Så här funkar det.

NPS betyder Net Promoter Score och är ett mått på hur lojala dina kunder är. Om du som arbetsgivare vill veta hur lojala dina medarbetare är, och därmed får en indikation på stolthet och engagemang, så ska du göra en eNPS-mätning, Employee Net Promoter Score.

I en eNPS-mätning får medarbetarna svara på frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?”. Medarbetarna anger svaret på en skala från 0-10, där 0 är lägst score och 10 är högsta score.

De som svarar 0-6 anses vara ”Detractors”. De som svarar 7-8 är ”Passives” och de som anger 9-10 är ”Promoters”.

Som namnet antyder så är det alltså ”niorna” och ”tiorna” som är företagets starkaste amabassadörer.

Så här räknas resultatet ut

Företagets score, eNPS, räknas ut genom att ta den procentuella andelen ”Promoters” minus ”Detractors”.

I exemplet nedan har ett företag fått in 250 svar.

  • 61% är Promoters.
  • 17% är Passives.
  • 11% är Detractors.

Företagets eNPS = 50 (Riktigt bra jobbat!).

Resultatet kan variera från -100 till 100. Om ni hamnar under noll så betyder det att ni har fler ”dectrators” än ”promoters”. Har ni ett resultat över noll så har ni fler ”promoters”

Vad är ett bra resultat?

Över noll anses vara ett bra resultat. Det viktigaste är dock att agera på resultatet och att göra återkommande mätningar.


Vill du veta hur du som chef kan öka ert eNPS?

Här kan du läsa mer om hur engagemang, stolthet och hälsa hänger ihop med högt eNPS.