Strategiskt hälsoarbete i praktiken

Är du chef och vill ha vassare verktyg för att arbeta hälsofrämjande? Vill du förstå, upptäcka och motverka ohälsa och skadlig stress på arbetsplatsen? Med vår chefsutbildning får du kunskaper för att kartlägga och förstå vilka faktorer som ligger bakom ohälsa. Du får också konkreta verktyg för att utforma strukturer och arbetssätt som motverkar psykisk och fysisk ohälsa i ditt team.

Den viktigaste faktorn för att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsplats är du och din roll som chef. Det är genom ditt ledarskap som förutsättningarna för ditt team och dina medarbetare skapas.

En verktygslåda för Hjärnhälsa

Tillsammans med ledande forskare och experter inom prevention, stress, kost och återhämtning ger IMR:s chefsutbildning dig en konkret verktygslåda och metoder inom strategiskt hälsoarbete med fokus på fysisk och psykisk ohälsa, stress och allmän hälsa. Efter genomförd utbildning kommer du att vara bättre rustad med kunskap inom prevention och metoder för att arbeta hälsofrämjande och mätbart med hälsa.