Med IMR som hälsopartner får du allt du behöver för att arbeta hälsofrämjande i ditt team. Vårt erbjudande innehåller allt från digital screening, nulägesanalys och hälsocoachning till rapportering med konkreta handlingsplaner. Du kan även boka någon av våra populära föreläsare som inspirerar, utbildar och hjälper er att skapa nya beteenden. Är du chef och behöver en fokuserad vidareutbildning inom fysisk och mental hälsa på arbetsplatsen?

IMR säkerställer ett evidensbaserat arbetssätt med utgångspunkt i aktuell forskning.