Hälsocoachning – så funkar det

Hälsocoachning är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa och stötta individer till en bättre hälsa. IMR:s hälsocoacher är utbildade Hälsopedagoger på Hälsopromotionsprogrammat på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) och experter på livsstils- och beteendeförändringar inom fysisk aktivitet, kost och återhämtning. Tillsammans med din hälsocoach får du som medarbetare en skräddarsydd hälsoplan med mål och aktiviteter, helt och hållet anpassad efter dig och dina behov.

Hälsoenkät

Hälsoenkäten innehåller frågor kring din hälsa och besvaras inför varje möte med din hälsocoach. Svaren används som underlag i mötena och gör det möjligt att följa din utveckling över tid.

Hälsocoachning

Hälsocoachen ger dig de verktyg du behöver för att skapa hållbart välmående. Ni har kontakt med jämna mellanrum och utefter dina mål skapar ni tillsammans en hälsoplan med mål och aktiviteter.

IMRs app

I IMRs app hittar du din hälsoplan, hälsodata och innehåll framtaget av ledande experter kopplat till kost, återhämtning, smärta och fysisk aktivitet. I appen kan du också ta kontakt med din hälsocoach, när som helst.

Träffa Lisa, en av IMR:s hälsocoacher