5 evidensbaserade nyckeltal

IMR mäter och arbetar utifrån fem evidensbaserade nyckeltal för hållbara medarbetare: arbetsförmåga, stress, allmän hälsa, smärta och fysisk aktivitet. Utifrån ett databaserat underlag tar IMR fram förslag på mål för samtliga individer och företaget som helhet. Företag får insikt om aktuell medarbetarhälsa och dess påverkan på produktiviteten.

Medarbetarnas hälsa – en viktig del av ert hållbarhetsarbete

I samarbete med PwC har vi utarbetat en modell för att redovisa företagets målsättningar inom hälsoområdet och dess utveckling. Datan som redovisas på gruppnivå, företagets målsättningar inom hälsa och dess utveckling ingår i företagets hållbarhetsstrategi och redovisas i hållbarhetsredovisning/årsrapportering.

Rapportering av hälsa följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer och täcker principer i FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, specifikt Mål 3 ”God Hälsa och välbefinnande”.