Svenskar tillbringar 70% av sin vakna tid sittande eller liggande.

Endast var tionde 15-årig flicka når rekommendationerna om en timme fysisk aktivitet om dagen.

Aldrig i historien har vi rört oss så lite som nu.

Det skriver Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet i en debattartikel i Svenska Dagbladet (7 juni). I artikeln, som är undertecknad av bland andra Per Nilsson (rektor på GIH), Caroline Waldheim (Svenska Fotbollförbundet), Kajsa Mickelsson (Regeringskansliet) och Mai-Lis Hellénius (Professor och överläkare), föreslår man att regeringen tar fram en nationell strategi för att bryta stillasittandet.

Ur debattartikeln:

Priset för det bekväma, stillasittande samhälle vi byggt ser vi i ökad övervikt och fetma och ökad psykisk ohälsa. Unga är i dag i sämre skick när det gäller kondition, muskelstyrka och motorik än föregående generationer. Hälso­klyftorna ökar för varje år och livslängden för kvinnor med kortare utbildning minskar.

Vi ser konsekvenserna i ökade kostnader för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancerformer och demens­sjukdomar samt i ökade kostnader för sjukfrånvaro. Allra tydligast ser vi hur bristen på vardags­rörelse slår mot grupper med sämre förutsättningar att leva ett hälsomässigt gott liv. Personer med intellektuell funktions­nedsättning dör i dag 15–20 år tidigare, ofta på grund av välfärds­sjukdomar som hade kunnat förebyggas.

I slutbetänkandet till socialminister Jakob Forssmed konstateras att ”forskningens budskap är glasklart: Fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och presterar bättre. Nya studier visar att vardags­rörelsen har större betydelse för vår hälsa än vi tidigare trott.”

Parallellt med detta lämnar kommittén förslag inom ett antal områden som enligt forskningen är särskilt viktiga för att möjliggöra fysisk aktivitet:

  1. Möjliggör daglig rörelse i skolan
  2. Hälsosamma och aktiva transporter
  3. Öka möjligheterna till en aktiv fritid

”Vi vet vad konsekvenserna av för lite fysisk aktivitet och långvarigt stillasittande är för individen, för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. Vi vet att lösningen egentligen är enkel: Vi behöver skapa ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och vardags­rörelse. Vi vet tillräckligt för att agera nu.”

Läs hela artikeln på SvD.


Vill du veta mer om vikten av balans mellan fysisk aktivitet, återhämtning och kost?

Läs vår intervju med Elin Ekblom Bak.

Hur hänger hälsa, engagemang och lönsamhet ihop?

Ladda ner vår kostnadsfria guide om strategiskt hälsoarbete i praktiken.

Ladda ner guiden