Hur får man medarbetarna att dra åt samma håll?

Hur skapar man engagemang och hur bygger man en arbetsplats som människorna vill komma till?

Det vet Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

I Sickla utanför Stockholm tornar lyftkranarna upp sig mot himlen. Nya byggnader och kvarter växer fram sida vid sida med de gamla industrierna.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som nyligen utsågs till ett av världens mest innovativa företag, är en av aktörerna bakom spakarna.

– Vi vill bygga hus och skapa miljöer där det finns en historia, där människor vill vara. På samma sätt tänker vi som arbetsgivare. Vi vill vara en arbetsplats som människor vill vara på.

 

Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.
Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

 

Det säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg sedan 13 år tillbaka. Hon berättar stolt om allt Atrium Ljungberg gör med Sickla. För det handlar om mycket mer än att bara bygga hus. När Atrium Ljungberg satte sig vid ritbordet så var det för att skapa ett sammanhang. Att utveckla och ta hand om en plats, att bygga och förvalta med ett syfte.


”Vi saknade en stark gemenskap.”


Men att gå från långsiktiga visioner till kraft och engagemang från varje medarbetare är aldrig enkelt. Det gäller att alla inblandade ser samma sak. Hela organisationen måste veta vart man ska.

Det här var det första Helena Martini tog tag i när hon började på Atrium Ljungberg.

– Vi var väldigt många bolag inom bolaget. Vi var utspridda och saknade en stark gemenskap. Vi började därför med att definiera vilka vi var. Vi satte upp gemensamma mål och skapade en ram för vad det innebar att arbeta hos oss och hur vi skulle vara mot varandra, säger hon.

Hon gjorde som husbyggare alltid gjort. Hon började med grunden.

– Vad kan vi medarbetare enas om? Vad är det vi är till för? Vad ska vi göra. Hur gör vi det? Det här var frågor som vi behövde bena ut. Var och ens uppdrag behövde bli supertydligt. Då får man engagemang, säger Helena Martini.

Som den rutinerade HR-chef Helena är, såg hon tidigt vad som var särskilt viktigt: bekräftelse och lärande.

– Utvecklingen går oerhört fort på alla fronter. De kommande tio åren kommer det garanterat att hända mer än vad det gjort de senaste 100 åren. En nyckelkompetens behöver därför vara viljan att hela tiden lära sig nytt. Och för att få det att fungera så är feedback en viktig del. Både att ge och ta, att reflektera över sin prestation och kring hur man bidragit till sina kollegors framgång.

”Jaget för laget”. Att göra varandra bättre. Eller snarare tillit, kamratskap, respekt, rättvisa och stolthet. Så beskriver Helena Martini det mindset som hela tiden driver Atrium Ljungberg framåt.


”Det är verkligen ett wow-ögonblick när det sker.”


Att vara en arbetsplats som människor vill vara på kan betyda många saker. Som anställd på Atrium Ljungberg har man vid sidan av sitt uppdrag ett smörgåsbord av förmåner och aktiviteter att välja bland. ”Vi har något för alla”, menar Helena Martini.

Hållbarhet är ett centralt begrepp både utåt och inåt i organisationen och innefattar allt från det obligatoriska friskvårdsbidraget och rehab-försäkring till PT-ledda träningspass och förmånscykel. Bland mycket annat.

Sedan hösten 2022 har man också erbjudit medarbetarna hälsorådgivning genom IMR. En förmån som ligger helt i linje med företagets högt ställda hållbarhetsambitioner.

– När människor mår bra så presterar de bra. Och jag ser att det finns så otroligt mycket potential man kan frigöra i människor när de får förutsättningar för att må bra. Det är verkligen ett ”wow”-ögonblick när det sker.

Det som skiljer hälsorådgivningen från övriga aktiviteter som Atrium Ljungberg erbjuder sina medarbetare, är att den helt och hållet anpassas efter varje individs behov och mål. Tillsammans med en hälsorådgivare får varje enskild medarbetare stöd, rekommendationer, program och uppföljning inom allt från fysisk aktivitet, kost, allmänt hälsotillstånd, smärta och återhämtning.

– Jag är jätteglad att så många medarbetare är med på hälsorådgivningen. För även om man tränar mycket så innebär det inte att man inte behöver stöd. Eftersom hälsorådgivningen är helt individuell så går det alltid att utforma mål och vägar framåt för varje medarbetare.

– För man måste komma ihåg att det spelar ingen roll hur många hus vi bygger. Utan våra medarbetare är vi ingenting, säger Helena Martini.

Hur hänger hälsa, engagemang och lönsamhet ihop?
Vad betyder det att ha en ”buffert” mot stress?

Ladda ner vår kostnadsfria guide!

I den berättar vi vad sjuknärvaro betyder och hur du kan motverka den. Du får också inblick i hur du kan arbeta förebyggande med hälsa i ditt team.