I mötet med en hälsorådgivare står individen i centrum och mötet anpassas efter önskemål, förutsättningar och behov. Hälsorådgivningen fokuserar lite extra på fysisk aktivitet men berör också andra levnadsvanor så som kost och återhämtning. Med vägledning av hälsorådgivaren tas en personlig hälsoplan som innehåller noga utvalda aktiviteter och övningar. Hälsoplanen är enkel att följa via IMR:s app.

 

Vad kan man prata med en hälsorådgivare om?

Individen styr själv vad man vill prata om i mötet. Bland annat kan man prata med sin hälsorådgivare om:

  • Planera in fysisk aktivitet i vardagen
  • Prestation och motivation
  • Återhämtning
  • Stresshantering
  • Minska arbetsrelaterad smärta
  • Kostråd

 

Hälsorådgivarens kunskaper

Hälsorådgivarna på IMR är utbildade hälsopedagoger och arbetar med att främja goda levnadsvanor för att individen ska utveckla och bibehålla god hälsa. Hälsorådgivarna har specialistkompetens inom fysisk aktivitet, levnadsvanor och beteendeförändring och arbetar med ett holistiskt förhållningssätt till hälsa vilket innebär att man ser till helheten då flera faktorer i livsstilen påverkar hälsa och välmående. På så vis ger hälsorådgivaren stöd och vägledning för att stimulera till en hälsosam livsstil.