Informationen om att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa har knappast gått någon förbi. Men vad menas med fysisk aktivitet och vad krävs egentligen för att vara fysiskt aktiv?

Fysisk aktivitet definieras som All kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning[1]. Det kan vara stort som smått, alltifrån joggingturen till att byta position under arbetsdagen.

Även om vi rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva på minst måttlig intensitetsnivå innebär det inte att aktiviteter med lägre intensitet saknar betydelse. Lite rörelse är bättre än inget och små förändringar kan leda till stora hälsovinster över tid. För den som vill påverka sin hälsa i positiv riktning, men med så små insatser som möjligt, kan ett första steg vara att med jämna mellanrum bryta stillasittandet. Det kan till exempel ske genom att 1-3 gånger i timmen resa sig upp och sträcka på kroppen, hämta ett glas vatten eller gå iväg och prata med en kollega. Därigenom sker direkta fysiologiska effekter som kan minska risken för framtida ohälsa[2].

Hur eller var vi rör på oss spelar med andra ord mindre roll, huvudsaken är att vi gör det med jämna mellanrum. Vad blir lättast? Kanske är det trädgårdsarbete? Lek med barnen? Vardagsrörelse till och från jobbet eller matbutiken? Eller om man trivs bättre med mer strukturerad aktivitet i form av träning på exempelvis ett gym? Det finns ingen aktivitet som är bättre än den andra, utan den bästa är helt enkelt den som blir av.

 

[1] FYSS 2017
[2] FYSS 2017