Hur kan organisationer motverka stress?

Med Olof Sandberg och Jörgen Sandberg.

Stressrelaterad psykisk ohälsa slår inte bara hårt mot individen utan drabbar även arbetsplatsen som helhet. Diagnoser som till exempel utbrändhet står för en allt större del och innebär ofta halvårslånga sjukskrivningar. Men vad är ohälsosam arbetsbelastning? Hur uppstår den? Hur kan du motverka uppkomsten av den?

I den här föreläsningen får du…

  • Bättre förståelse kring vilka faktorer som triggar negativ stress
  • Verktyg för att minska risken för sjukskrivningar
  • Kunskap om hur du kan öka dina medarbetares välbefinnande

Det här är en av fyra föreläsningar i en föreläsningsserie tillsammans med EGN.

Se föreläsningen

Se föreläsningen

Namn*(Obligatoriskt)