Förbättrad arbetsförmåga - vad krävs?

Med Mats Börjesson.

Allt fler svenskar når inte upp till rekommendationer om fysisk aktivitet och vi är alltmer stillasittande, både på jobbet och på fritiden. Hur påverkar det hälsan och vår arbetsförmåga?

Mats Börjesson redogör för definitionen av en god arbetsförmåga och på vilket sätt förebyggande friskvård kan förebygga stress, oro, ångest och smärta och därmed öka förutsättningarna för att fler medarbetare ska kunna skatta en god arbetsförmåga på en arbetsplats.

Det här är en av fyra föreläsningar i en föreläsningsserie tillsammans med EGN.

Se föreläsningen

Se föreläsningen

Namn*(Obligatoriskt)