Webinar: "Så ökar du hälsan i din organisation"

Med Mats Sundin och Charlotte Berg. Modererat av Lilian Ekelin.

Och vad innebär det att skapa sig en buffert mot stress? Det svarar vi på under detta webinar tillsammans med &Frankly.

Webinariet innehåller:

  • Mats berättar om sitt ledarskap, sin bakgrund inom NHL och om hur insikterna från tävlingsidrotten fick honom att tillsammans med forskare bygga nyckeltal för medarbetarhälsa
  • Hur mycket stress och ohälsa hos medarbetarna påverkar organaisationen
  • Hur du kan jobba proaktivt och för att säkerställa så att inte fler blir sjuka
  • Tips på hur du skapar förutsättningarna för att öka välmåendet
  • Frågestund
Se föreläsningen

Se föreläsningen

Namn*(Obligatoriskt)