Webinar

Så förebygger du skadlig stress på arbetsplatsen (och så känner du som individ igen symtomen)

Med: Olof Sandberg (psykolog och organisationskonsult) och David Liu (ansvarig för hälsocoachningen på IMR)
Hur vet jag om min stress är skadlig? Vad kan jag som chef göra för att hjälpa mina medarbetare som mår dåligt? Och hur hanterar man tidiga stressymtom innan de leder till sjukskrivning?

Stress har blivit ett av våra största folkhälsoproblem. Över hälften av alla längre sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa – där stress är den främsta orsaken. Kvinnor utgör 79% av alla sjukfall, och för kvinnor står den stressrelaterade psykiska ohälsan nu för fler av de pågående sjukfallen än alla andra psykiatriska diagnoser tillsammans.

Som tur är går stress till stor del att förebygga. Men för att göra det krävs rätt strategier och verktyg.

I det här webinaret svarar Olof Sandberg, psykolog och organisationskonsult med inriktning mot stressrelaterad ohälsa, på dina frågor kopplat till stress.

Se webinaret

Se webinaret

Namn*(Obligatoriskt)