kostnadsfri guide – ladda ner direkt

Hållbara team och välmående medarbetare

Vad betyder det att skapa en "buffert" mot stress?
Hur hänger hälsa, engagemang och produktivitet ihop?

I den här kostnadsfria guiden får du som chef lära dig mer om sambandet mellan friska medarbetare och lönsamhet. Du får kunskap om vad sjuknärvaro betyder, hur du kan motverka den och inblick i hur du kan arbeta förebyggande med hälsa i ditt team.

Ladda ner guide

Ladda ner guide

Namn*(Obligatoriskt)