Hälsoenkät

Hälsoenkäten innehåller frågor kring hälsa och levnadsvanor och besvaras inför varje hälsorådgivningsmöte. Enkäten går snabbt att fylla i och svaren används som underlag i mötet. Svaren gör det även möjligt att följa sin utveckling över tid.

Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen sker digitalt med en av våra hälsorådgivare. Man har tillgång till flera möten per år och de planeras in kontinuerligt. Under det första mötet skapas en hälsoplan som sedan följs upp och uppdateras i följande möten.

Hälsoplan

Hälsoplanen består av noga utvalda aktiviteter och övningar som tillsammans utgör en tydlig plan. Den hittas i IMR:s app och här kan man bland annat registrera sina aktiviteter, följa sin utveckling och kontakta sin rådgivare.

Träffa Lisa, en av IMR:s hälsorådgivare